Ve spolupráci s komunitním centrm Pomocná ruka se Trilopark bude letos podílet na organizaci letních příměstských táborů. 

Žádné nudné léto!


O dobrodružnou zábavu je letos postaráno!

Příměstské tábory pro děti a mládež jsou plné zajímavých dobrodružství, bádání, exkurzí, aktivit a nových zážitků.

Příměstské tábory probíhají v týdenních turnusech každý pracovní den po celé letní prázdniny.

Děti si z tábora odnesou spoustu pěkných zážitků, poznatků a nejen to !!!
Můžete si vytvořit malé odlitky, zkusit si práci s preparační jehlou, domodelovat disnosauří lebku, odkopat velkou dinosauří kostru
a POZOR!!! VYTVOŘIT SI VELIKOU DINOSAUŘÍ LEBKU. 

Příměstský tábor je ZDARMA.