KROUŽKY 2024/25

Pro školní rok 2024/25 jsme se rozhodli pokračovat v našich kroužcích. Budou se konat dvakrát měsíčně, vždy ob týden. Oproti minulým, které byly pojaty jako dvouapůlhodinové workshopy s frekvencí jednou měsíčně, budou mít vypsané kroužky tradičnější formát - jak co do délky, tak pravidelnosti. 

 

Kroužky aktuálně vypisujeme na první pololetí školního roku - od září do konce ledna. V tomto časovém rámci nám to vychází na nějakých deset setkání. Program bude pojatý opět dílem teoreticky a dílem prakticky (vždy jsme se snažili, aby si děti z našich kroužků odnášely - vedle poznatků - nějaké výrobky čo fosilie). Nicméně průběh bude oproti minulosti dynamičtější, protože se bude odvíjet na kratší časové ploše jedné a půl hodiny. Cenu jsme se rozhodli ponechat loňskou; kroužků bude sice více, ale kratších.

 

Pokud se chcete přihlásit, postupujte tradiční cestou: přihlášení provedete platbou 3500 Kč na náš účet 2201542083/2010. jako variabilní symbol uveďte 009. Do poznámky napište mailovou adresu, na níž Vás budeme kontaktovat.

Frekvence: každé dva týdny (první setkání proběhne druhý týden v září) ve středu.

(První kroužek proběhne ve středu 11. září, pak vždy ob týden). 


Věkové rozpětí: 7-14 let

Cena: 3500 Kč
organizace: srazy vždy v 16:30 v Triloparku,
vyzvedávání v 18:00 v Triloparku (případně písemný souhlas k „propuštění“).