Informace k platbě:

Rezervaci provedete platbou na účet 2201542083/2010.

Jako variabilní symbol uveďte číslo turnusu (kupř. 007 v případě sedmého turnusu).

Do poznámky napište mailovou adresu, na niž Vás budeme kontaktovat.