NEJBLIŽŠÍ TERMÍN VÍKENDOVÝCH DÍLEN JE 4. ÚNORA!

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

MOBILNÍ TRILOPARK

PRO ŠKOLY

Program pro školy si rezervujte mailem na adrese trilopark@gmail.com

VÍKENDOVÉ AKCE 

Náš dvouhodinový, plně lektorovaný pořad pro rodiny s dětmi začínáme v uvedených termínech v celou hodinu.