MOBILNÍ TRILOPARK

.

 

 Mobilní Trilopark je unikátní projekt, který jsme od září roku 2014 s úspěchem realizovali na více než sto dvaceti školách po celé ČR. Program, který Vám nabízíme k uskutečnění i na Vaší škole, je vytvořen a provozován dvěma odborníky (klikněte zde) s pedagogickou i paleontologickou kvalifikací a praxí, ve spolupráci s doktorandy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Video, které Vám přiblíží náš program, najdete zde: 

 

Průběh programu je velmi akční a dynamický; a jak jsme si již mnohokrát ověřili, pro děti všech věkových kategorií (od školky až po druhý stupeň) velmi atraktivní a motivační. A navíc - do rozvrhu zasáhne jen minimálně, neboť žádné třídě nezabere více než jednu vyučovací hodinu.

  • Žáci si každý vytvoří a na konci odnesou odlitek vyhynulého živočicha (disponujeme největší kolekcí vlastnoručně nasnímaných forem na území republiky).
  • Žáci odkryjí třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z odborných lektorů si vyslechnou poutavé povídání, jak sbírání zkamenělin probíhá ve skutečnosti a jak se praxe liší od toho, co děti běžně vídají ve filmech. Mimo to lektor žáky seznámí se specifiky fascinujícího světa dinosaurů.
  • Na třetím stanovišti je rozmístěna široká paleta skutečných zkamenělin a zcela opravdový paleontolog, který – za pomoci obrazového plakátu – dětem /JEJICH JAZYKEM/ vypráví příběhy jednotlivých zkamenělin. Žáci se průběžně exemplářů dotýkají, tudíž zkušenost s pravěkem není na úrovni pouhých slov, naopak – zakoušení je smyslově komplexní.

Věkové rozpětí: první a druhý stupeň

Kde: u Vás na škole – kupř. v tělocvičně či jakékoli jiné veliké místnosti, která pojme dvě až tři třídy naráz (v případě pěkného počasí i venku)

Časová dotace: třídy se, po dvou až po třech, střídají o přestávkách po absolvování celého programu, jehož délka vychází na jednu vyučovací hodinu.

BONUSY! 

POKUD SI OBJEDNÁTE NÁŠ PROGRAM, NAVRCH ZÍSKÁTE:

  • PŘÍSPĚVEK DO ŠKOLNÍ SBÍRKY! Každé nově navštívené škole balíček hodnotných skutečných fosilií a několika replik z našeho muzejního inventáře čítajícího statisíce kusů. Vrcholem kolekce bude epoxidový oboustranný odlitek stočeného trilobita o velikosti dětské pěsti. 

Cena:

  • 50 Kč na žáka při počtu nad 200 žáků,
  • 70 Kč při nižším počtu. (V případě nižších počtů žáků účtujeme navíc +20 Kč na žáka pro účely pokrytí základních nákladů, jako je cena benzínu, případně nutnost ubytování v místě konání, materiály atd.)
  • U malotřídních škol je možno se domluvit na nějaké paušální částce (s ohledem k tomu, že si veškeré náklady, včetně řidiče, materiálů, případně nákladů na ubytování, hradíme sami); anebo případně vítáme, pokud se malotřídní škola domluví s nějakou "větší". Potom se nám náklady pokryjí a můžeme se držet výše uvedeného ceníku.   

 

Jak program probíhá; modelová situace:

Objednáte si program pro 12 tříd, v úhrnu pro 300 dětí. V takovém případě vychází celková doba, než program absolvují všechny třídy, na 5-6 vyučovacích hodin. Vytvoříte harmonogram, podle nějž budou na místo konání akce o přestávkách přicházet žáci v počtu 40-60 (tzn. 2-3 třídy současně). Po krátkém úvodu učitelé rozdělí žáky do tří skupin. Následně každá skupina obsadí jedno ze tří již připravených stanovišť. Na každém stanovišti se žákům věnuje jeden lektor. Po uplynutí dvanácti minut se skupiny vystřídají po směru hodinových ručiček. Po dvojím točení žáci absovují celý program a odcházejí s odlitkem a se spoustou nových zážitků i poznatků. Se začátkem následující vyučovací hodiny přichází další, podobně početná skupina. 

*pozn: při vyšším počtu dětí, než je uvedený v modelové situaci, je možno zahrnout i odpolední vyučování, případně zvětšit počet skupin: pokud budou žáci na místo přicházet kupř. po sedmdesáti, i přesto se na jednotlivých stanovištích, rozděleni do tří skupin, nebudou nijak tísnit.

Cíl: Celý program je vytvořen v přímé spojitosti na očekávané výstupy a obsahy učiva RVP ZV (vzdělávací oblast Člověk a příroda), na něž navazuje a aktivně je rozšiřují do praktické sféry. Proto je program zaměřený především na aktivity. Z toho důvodu je vhodný nejen pro ročníky, kde je geologie zahrnuta do Prvouky, Přírodovědy či Přírodopisu, ale pro celý první i druhý stupeň: pro založení, rozšíření, osvěžení nebo prohloubení znalostí, dovedností; či pro posilování klíčových kompetencí (v Triloparku je např. kladen veliký důraz na týmovou práci).

 

Průběh: V průběhu tří až osmi vyučovacích hodin jsme schopni náš interaktivní program zrealizovat pro 100-480 dětí. Program sestává z následujících tří aktivit: 

Odkrývání dinosaura

Výstup: žáci se dostávají do přímého kontaktu s fosilií v simulaci přirozeného prostředí a zakoušejí reálné metody jejího odkrývání. Podstatnou částí náplně práce paleontologa jsou terénní práce. Během naší aktivity žáci odkrývají model dinosaura rodu Deinonychus v životní velikosti.

Odlitky

Výstup: žák vytváří sádrové modely vyhynulých živočichů – posilována je jeho kreativita, je upozorňován na morfologické zvláštnosti jednotlivých druhů. Žáci jsou motivováni k týmové práci – a k vytvoření třídní kolekce.

Jednou z laboratorních technik, neodmyslitelně spjatých s paleontologií, je zhotovování odlitků. K dispozici máme kolem padesáti silikonových forem, z nichž si žáci zhotovují své vlastní odlitky. Pedagog dostává brožurku s návodem, jak s odlitky dál nakládat (za využití mezipředmětových vztahů), až ke kýženému cíli: k vytvoření „třídní sbírky" fosilií.

 

Co najdeme (nejen) na zkamenělé pláži"

Na stanovišti jsou rozmístěné reálné fosílie a postavený obrazový plakát o velikosti A0: velcí trilobiti, schránky chobotnic, dinosauří zuby, zub megalodona, stolička mamuta, přeslička, zkamenělé stopy ještěrky, koprolit, ústřice.... Lektor žákům odhaluje tajemství vývoje života s tím, že jim postupně (v pořadí, jak šel čas) podává vzácné exempláře, aby si na ně mohli sáhnout a seznámit se s jejich unikátní morfologií – doslova všemi smysly (čich nevyjímaje). Komentář, jímž lektor tuto aktivitu doplňuje, je zábavný a vyjímá to nejpodstatnější, co by děti o dávném životě měly vědět. Lektor má k ruce plakát formátu A0, díky kterému jsou fosilie a slova doplněna obrazovým doprovodem.