KROUŽKY 2022/23

Pro školní rok 2022/23 jsme se rozhodli pokračovat v našich kroužcích. Budou se konat opět jednou měsíčně, ve středu, v druhé půlce měsíce. Forma bude podobná: každý kroužek bude pečlivě připravený, probíhající formou „workshopu na dané téma“.

Nicméně koncepce bude odlišná: workshopy nebudou zaměřeny na jednotlivé skupiny vyhynulých organismů. Témata budou orientována dle období. Takto nám to vychází na sedm kroužků (oproti pěti v předchozím cyklu): 1) starší prvohory, 2) mladší prvohory, 3) trias, 4) jura, 5) křída, 6) kenozoikum I („třetihory“), 7) kenozoikum II (čtvrtohory).

 

Poučeni z předchozích kroužků (a na základě apelů ze strany některých z vás) – rozdělíme na místě děti do dvou skupin podle věku*. A v souladu s tím přizpůsobíme náročnost především v té „povídací části“.  Zatímco starší budou na povídání, mladší budou s Radkem v dílnách, v půlce workshopu se prohodí.

*Mladší budou 6 a 7 let, starší 8 a výš. Bude-li někdo chtít dobrovolně do té náročnější, či naopak odlehčenější,

stačí říct na místě.

 

Cena zůstává stejná, tedy 500 Kč za workshop – v úhrnu 3500 Kč za celý cyklus od září do března. Na jaro připravíme opět nějakou výpravu.   

 

Pokud se chcete přihlásit, postupujte tradiční cestou: přihlášení provedete platbou 3500 Kč na náš účet 2201542083/2010. jako variabilní symbol uveďte 009. Do poznámky napište mailovou adresu, na níž Vás budeme kontaktovat.


Věkové rozpětí: 6-14 let

Cena: 3500 Kč
organizace: srazy vždy v 16:00 v Triloparku,
vyzvedávání v 18:30 v Triloparku (případně písemný souhlas k „propuštění“).