Koncepci kroužku promýšlíme a připravujeme již několik let. V tomto roce jsme se rozhodli ji převést do praxe. Jedním z důvodů je i zájem dětí, o němž se rok za rokem přesvědčujeme v průběhu příměstských táborů s Triloparkem.

Proběhne pět koncentrovaných „workshopů“ pro děti, každý jednou v měsíci. Akce proběhnou ve středu odpoledne a v podvečer, vždy v druhé polovině měsíce. Konkrétně v následujících měsících:

*** S ohledem k možným omezením souvisejícím s aktuální situací ohledně COVID-19: pokud některý z termínů nebude možné uskutečnit, termín se automaticky posune na nejbližší možný měsíc; a kroužky potrvají o měsíc déle.

 

NAVÍC! Součástí budou i dvě exkurze s Triloparkem. Bude se jednat o víkendové výlety na mimořádně bohaté mimopražské lokality, na něž se z časových i jiných důvodů není možné v průběhu táborů dopravit.

Obsazenost: je možné se hlásit průběžně na rok 2022

Rezervaci provedete platbou na účet 2201542083/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo 009. Do poznámky napište mailovou adresu, na níž Vás budeme kontaktovat.

Věkové rozpětí: 6-14 let

Cena: 2500 Kč
organizace: srazy vždy v 16:00 v Triloparku,
vyzvedávání v 18:30 v Triloparku (případně písemný souhlas k „propuštění“).