S OHLEDEM K SOUČASNÝM VLÁDNÍM OMEZENÍM MUSÍME STÁVAJÍCÍ TERMÍN KROUŽKU ZRUŠIT. KROUŽKY SE POSOUVAJÍ, OPĚT ZAČNOU V NEJBLIŽŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU.

Koncepci kroužku promýšlíme a připravujeme již několik let. V tomto roce jsme se rozhodli ji převést do praxe. Jedním z důvodů je i zájem dětí, o němž se rok za rokem přesvědčujeme v průběhu příměstských táborů s Triloparkem.

Proběhne pět koncentrovaných „workshopů“ pro děti, každý jednou v měsíci. Akce proběhnou ve středu odpoledne a v podvečer, vždy v druhé polovině měsíce. Konkrétně v následujících měsících:

23. září

21. října

25. listopadu

16. prosince

20. ledna

*** S ohledem k možným omezením souvisejícím s aktuální situací ohledně COVID-19: pokud některý z termínů nebude možné uskutečnit, termín se automaticky posune na nejbližší možný měsíc; a kroužky potrvají o měsíc déle.

 

Unikátní oproti běžně koncipovaným kroužkům vedeným jedním lektorem bude, že na každou akci bude přizván odborník/specialista na určitou skupinu vyhynulých živočichů či rostlin (namátkou – trilobiti, hlavonožci, ale samozřejmě i nějací ti dinosauři…).

 

NAVÍC! Součástí budou i dvě exkurze s Triloparkem pořádané na podzim. Bude se jednat o víkendové výlety na mimořádně bohaté mimopražské lokality, na něž se z časových i jiných důvodů není možné v průběhu táborů dopravit.

AKTUÁLNÍ POČET VOLNÝCH MÍST: PLNĚ OBSAZENO!

Věkové rozpětí: 6-14 let

Cena: 2500 Kč
organizace: srazy vždy v 16:00 v Triloparku,
vyzvedávání v 18:30 v Triloparku (případně písemný souhlas k „propuštění“).