Lovci fosilií 2024, jarní prázdniny

Po šesti letech a desítkách turnusů letních příměstkých táborů jsme se rozhodli, že uspořádáme jeden turnus na jarní prázdniny 2024. 

Program bude velmi pestrý, přičemž poměr indoorových a venkovních aktivit přizpůsobíme aktuálnímu počasí. V tomto je velikou výhodou pevné zázemí kamenného muzea Trilopark, kde je možno v případě nepřízně počasí provádět desítky různých aktivit, včetně vybírání zkamenělin z výplavu, rozbíjení na fosilie bohatých hornin, preparace a mnohých dalších.

Nicméně pokud bude počasí jen trochu přijatelné, strávíme s dětmi co největší množství času paleontologickými vycházkami do terénu, zaměřenými na poznávání geologické rozmanitosti Barrandienu a na sběr fosilií. 

Veškeré materiály, zápisníky, odměny, fosilie k preparaci či různým experimentům a další prvky zajistíme z našich bohatých sbírkových fondů z celého světa. 

Součástí programu bude nová celotáborová hra...

Na konci turnusu (či každého dne) si účastníci odnesou, co unesou!

1. turnus: 5-9. února (zaplněno),

 


Cena: 3650 Kč
Věkové rozpětí: 6-14 let
Organizace: srazy vždy mezi 8:00-8:30 v Triloparku,
vyzvedávání mezi 16:00-16:30 v Triloparku (případně předání někde cestou či písemný souhlas k „propuštění“)

Informace k rezervaci a platbě:

Rezervaci provedete platbou na účet 2201542083/2010.

Jako variabilní symbol uveďte číslo turnusu (001)

Do poznámky k platbě napište mailovou adresu, na niž Vás budeme kontaktovat

Strava: vzhledem ke specifickému charakteru tábora, kdy většina aktivit nebude pevně vázána na prostory Triloparku (náš program bude velmi akční!), není možné zajistit pravidelné obědy. Proto si každý účastník vezme jídlo a pití s sebou do baťůžku.

 

*Storno poplatky:
Odhlášení po zaplacení tábora činí poplatek 30% z celkové ceny tábora.
Odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 75 % z celkové ceny tábora.
Odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora.
Odhlášení v den zahájení tábora činí poplatek 100% z celkové ceny tábora.
Storno poplatek Vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka (změna účastníka bude provedena bez poplatku).