Předškoláci

Řídíme se heslem „Kdo si hraje, nezlobí", proto dbáme na to, aby všechny děti – rozdělené do dobře kontrolovatelných menších týmů – byly neustále zaměstnané, zabavené; ale především: aby si vedle věrných sádrových odlitků odnesly i základní poznatky o historii naší planety.

Věkové rozpětí: 3-6 let

Časová dotace: 80-100 minut

Cena: 90 Kč. na žáka + pedagogický doprovod zdarma

 

Ještě než jsou děti rozděleny do skupin, je jim hromadně krátce a zábavně přiblížen vývoj života na Zemi. K tomuto účelu jsme vymysleli příběh dvou předškolních dětí – chlapce a dívky –, které dostanou nabídku od záhadného kouzelníka – totiž vyzkoušet stroj času. Pomocí stroje času děti cestují do nejzajímavějších etap minulosti Země, aby se zábavnou a napínavou formou mimo jiné dozvěděly, jak naše planeta vypadala v dávných dobách.

 

Po celou dobu vyprávění mají děti možnost si doslova sáhnout na zkamenělé pozůstatky rostlin a zvířat,

v posloupnosti, s níž se s nimi oba protagonisté příběhu během své cesty časem setkávají.

Po tomto úvodu je třída rozdělena do skupinek (týmů) a následují samotné aktivity, které jsou pro danou věkovou skupinu zcela bezrizikové.

 

Konkrétně se jedná o:

- odkrývání třímetrové dinosauří kostry

- zhotovování odlitků vyhynulých živočichů (za použití kolekce silikonových forem, vytvořených z reálných zkamenělin)

- vybarvování odlitků

- skládání metrového „dinosauřího puzzle" na čas